INDEKS TEMATYCZNY

KUHN, Thomas Samuel


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Thomas S. Kuhn o nauce normalnej i rewolucjach naukowych" w: Spór o racjonalność naukową: od Poincarégo do Laudana. 249-302. Wyd. 2 popr. i rozsz. Toruń, Wyd. Nauk. UMK, 2013. Sady, Wojciech.

 

Naukowcy: rewolucjoniści czy konserwatyści? Studia Filozoficzne, nr 4, 51-66, 1986. Sady, Wojciech.

Filozofia nauki wobec wartości poznawczych. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 131-147, 1985. Motycka, Alina.

Płaszczyzny niewspółmierności w ujęciu T. S. Kuhna i P. K. Feyerabenda. Zmienność obserwacyjna. Studia Filozoficzne, nr 5, 119-134, 1984. Jodkowski, Kazimierz.

Interpretacje Kuhnowskiej tezy o niewspółmierności paradygmatów. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 173-198, 1984. Jodkowski, Kazimierz.

Milczące funkcjonowanie paradygmatu. Studia Filozoficzne, nr 1, 53-65, 1981. Jodkowski, Kazimierz.

Kuhn, Feyerabend i problem niewspółmierności teorii naukowych. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-40, 1980. Łodyński, Andrzej.

Aby rozumieć swój świat. Studia Filozoficzne, nr 5, 41-58, 1980. Motycka, Alina.

Rekonstrukcja i ocena teorii empirycznych w uhistorycznionej filozofii nauki (I). Roczniki Filozoficzne, 27(3), 33-101, 1979. Hajduk, Zygmunt.