INDEKS TEMATYCZNY

LACAN, Jacques


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

A(b)normalne, abiektalne - skandal w sztuce współczesnej. Tematy z Szewskiej, nr 2, 259-267, 2011. Marzec, Andrzej.

 

Lacan między Freudem a Heideggerem. Miziński, Jan (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(44-47),29-37, 1989. Vetter, Helmut.