INDEKS TEMATYCZNY

LA METTRIE, Julien Offray de


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Próba reinterpretacji La Mettriego. [Rec. Thomson, Ann. Materialism and Society in the Mid-Eighteenth Century: La Mettrie's "Discours Préliminare"]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 141-143, 1982. Skrzypek, Marian.

Radzieckie wydanie "Dzieł" La Mettriego. [Rec. La Mettrie. Soczinienija]. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-174, 1979. Skrzypek, Marian.