INDEKS TEMATYCZNY

LELEWEL, Joachim


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Kształtowanie się założeń teoretycznych historiografii Joachima Lelewela. (Okres przedpowstaniowy)" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 112-194. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Assorodobraj, Nina.

Lelewela "historia filozoficzna". Myśl Filozoficzna, nr 2, 54-83, 1956. Assorodobraj, Nina.