INDEKS TEMATYCZNY

LEŚNIEWSKI, Stanisław


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Stanisław Leśniewski. Studia Filozoficzne, nr 3, I-II, 1986. Woleński, Jan.

Reizm a ontologia Leśniewskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 37-41, 1984. Woleński, Jan.

Leśniewski's Systems. Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1983. Srzednicki, Jan T. J. & Rickey, V. F.

Bezkwantyfikatorowy założeniowy system rachunku nazw. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 133-148, 1980. Borkowski, Ludwik.

Zagadnienie konstruowalności logiki zdań czasowych. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 149-166, 1980. Kiczuk, Stanisław.

O operatorze deskrypcyjnym w ontologii Leśniewskiego. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 144-152, 1978.

Wczesne poglądy Leśniewskiego na istotę prawdy i rolę nauki. Studia Filozoficzne, nr 3, 67-77, 1978. Słomska, Albina.

Elementarna ontologia Leśniewskiego jako fragment teorii mnogości Zermelo. Studia Filozoficzne, nr 2, 92-98, 1973. Staszek, Walenty.

Garstka wspomnień o Stanisławie Leśniewskim. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 155-163, 1966. Kotarbiński, Tadeusz.

Definicje w naukach dedukcyjnych. Wrocław, Ossolineum, 1959. Stonert, Henryk.

Zagadnienie nazw pustych w sylogistyce w świetle "ontologii" Leśniewskiego. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 65-95, 1955/1957. Michałowski, Witold.