INDEKS TEMATYCZNY

LÉVI-STRAUSS, Claude


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kultura i komunikowanie. Studia Filozoficzne, nr 8, 87-101, 1988. Olszewska-Dyoniziak, Barbara .

Metoda, model, struktura oraz relacje między naturą a kulturą w strukturalizmie Lévi-Straussa. Studia Filozoficzne, nr 4, 125-137, 1985. Zaprzaluk-Kruszyńska, Sabina.

Podstawowe założenia metodologiczne antropologii strukturalnej Claude Lévi-Straussa. Studia Filozoficzne, nr 6, 143-149, 1984. Depa, Jerzy.

Strukturalistyczna formuła integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 2, 29-42, 1976. Malawski, Andrzej.

Historia - diachronia. (Przeciw Althusserowi). Studia Filozoficzne, nr 6, 95-110, 1976. Rowiński, Cezary.

[Rec. Orte des wilden Denkens. Zur Anthropologie von Claus Levi-Strauss. Lepenies, W. von; Ritter, H. H. (Hrsg.)]. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 147-149, 1975. Mazurek, Franciszek.

"Struktura mentalna" - propozycja C. Levi-Straussa dotycząca koncepcji człowieka. Studia Filozoficzne, nr 12, 75-87, 1974. Folkierska, Andrea.

[Rec. Backès-Clément, Catherine. Claude Lévi-Strauss ou la structure et le malheur]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 169-172, 1973. Brodowska-Kossowska, Jadwiga.

Strukturalizm: moda, metoda czy ideologia? Roczniki Filozoficzne, 20(1), 101-118, 1972. Bronk, Andrzej.

Geneza - istota - struktura. Studia Filozoficzne, nr 1, 153-169, 1972. Taranienko, Zbigniew.

C. Lévi-Straussa propozycje metodologiczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 127-136, 1971. Kmita, Jerzy.

Filozoficzne implikacje strukturalizmu na terenie antropologii. Znak, nr 203, 561-570, 1971. Krąpiec, Mieczysław A.

Wobec strukturalizmu Lévi-Straussa (I). Strukturalistyczna alienacja. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 31-46, 1971. Płużański, Tadeusz.
Wobec strukturalizmu Lévi-Straussa (II). Postęp czy antypostęp. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 76-86, 1971.
Wobec strukturalizmu Lévi-Straussa (III). Struktura czy dialektyka. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 60-75, 1971.

Pewien strukturalizm. Główne koncepcje Claude Levi-Straussa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 213-241, 1971. Ruciński, Brunon J.

Osobowość i wspólnota. Problemy osobowości we współczesnej antropologii filozoficznej - marksizm, strukturalizm, egzystencjalizm, personalizm chrześcijański. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970. Jaroszewski, Tadeusz.