INDEKS TEMATYCZNY

LIBELT, Karol


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Świat jako dzieło sztuki. Studia Filozoficzne, nr 2, 37-50, 1979. Urbankowski, Bohdan.

Koncepcje "filozofii narodowej" Libelta i Trentowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 31-53, 1970. Kozłowski, Roman.

Koncepcje "filozofii narodowej" Libelta i Trentowskiego. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 59-77, 1970. Kozłowski, Roman.

"Libelt - krytyka samowładztwa rozumu" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 363-386. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Ładyka, Jerzy.

Libelt a historiozofia heglowska. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 213-248, 1961. Ładyka, Jerzy.

Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku. Warszawa, PWN, 1961. Morawski, Stefan.