INDEKS TEMATYCZNY

LOCKE, John


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Aktualność hipotetycznego realizmu J. Locke’a w filozofii percepcji" w: Filozofia XVII wieku. Twórcy, problemy, kontynuacje. Żelazna, Jolanta (red.), 249-265. Toruń, Wyd. Naukowe UMK, 2011. Sikora, Paweł.

Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a. Tradycja klasyczna i jej krytycy. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2010. Korab-Karpowicz, W. Julian.

Freedom and Tradition. Dialogue and Humanism, 2:2, 79-84, 1992. Korab-Karpowicz, W. Julian.

 

Przypkowski i Locke wobec problemu tolerancji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 209-221, 1989. Ogonowski, Zbigniew.

Polonica w bibliotece Locke`a. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 279-291, 1972. Ogonowski, Zbigniew.

John Locke: rozum i wiara. Studia Filozoficzne, nr 3, 79-90, 1971. Ogonowski, Zbigniew.

Locke jakiego nie znamy. Wczesne pisma polityczne Locke'a. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 45-59, 1970. Ogonowski, Zbigniew.

Poznanie prawomocne a wiedza o świecie. Warszawa, PWN, 1966. Gordon, Mieczysław.

Myśl moralna oświecenia angielskiego. Warszawa, PWN, 1966. Ossowska, Maria.

Możliwość etyki naukowej u Johna Locke’a. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 87-109, 1963. Styczeń, Tadeusz.

Treść poznawcza wrażeń zmysłowych. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Cackowski, Zdzisław.

Rola Locke’a i Condillaca w dziejach teorii definicji. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 67-101, 1955/1957. Kamiński, Stanisław.