INDEKS TEMATYCZNY

LUKÁCS, György


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dialektyka przedmiotu i podmiotu w estetyce G. Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 4, 15-21, 1987. Barański, Jarosław.

Społeczeństwo obywatelskie socjalizmu jako przedmiot badań. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-6, 1987. Płużański, Tadeusz.

Społeczeństwo obywatelskie a życie codzienne. Studia Filozoficzne, nr 9, 111-124, 1987. Płużański, Tadeusz.

W kręgu ontologii bytu społecznego Lukácsa. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 245-257, 1987. Stolarczyk, Elżbieta Zofia.

Lukács i problemy dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 11, 35-47, 1986. Aleksandrowicz, Dariusz.

Reprodukcja wartości osobowej. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-80, 1986. Płużański, Tadeusz.

Człowiek w ontologii społecznej G. Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 11, 49-57, 1986. Płużański, Tadeusz.

Lukács - marksizm jako filozofia. Studia Filozoficzne, nr 11, 3-15, 1986. Siemek, Marek J.

Marksizm jako fundament filozoficznych koncepcji nauki (na przykładzie ontologii bytu społecznego G. Lukácsa). Studia Filozoficzne, nr 11, 59-70, 1986. Tuchańska, Barbara.

Dogmat i filozofia. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 79-84, 1985. Aleksandrowicz, Dariusz.

Lukács i idea wiecznej metody. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 163-169, 1985. Aleksandrowicz, Dariusz.

Zrozumieć Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 4, 91-105, 1985. Jasiński, Bogusław.

Klasy a poznanie społeczne w "Historii i świadomości klasowej". Colloquia Communia, nr 1(12), 121-128, 1984. Jasiński, Bogusław.

Totalność sztuki a totalność społeczno-historycznej rzeczywistości w ujęciu późnego Lukása. Colloquia Communia, nr 1(12), 149-158, 1984. Lorenc, Iwona.

Ontologia późnego Lukácsa wobec perspektywy "Geschichte". Colloquia Communia, nr 1(12), 107-119, 1984. Lorenc, Włodzimierz.

Twórczość György Lukácsa w piśmiennictwie polskim. Bibliografia adnotowana (1948-1983). Colloquia Communia, nr 1(12), 165-205, 1984. Łazarska, Małgorzata.

Kilka uwag o interpretacji rozwoju filozoficznego György Lukácsa. Colloquia Communia, nr 1(12), 99-105, 1984. Magala, Sławomir.

Problem klas społecznych w "Historii i świadomości klasowej". Colloquia Communia, nr 1(12), 131-147, 1984. Ruszkowski, Paweł.

Dwa stanowiska w sporze o aktualność filozofii Hegla. [Polemika z: Siemek, Marek J. Filozofia, dialektyka, rzeczywistość. Aleksandrowicz, Dariusz. Filozoficzne założenia Lukácsa teorii wiedzy]. Studia Filozoficzne, nr 8, 177-190, 1984. Szlachcic, Krzysztof.

Kilka uwag do artykułu Bogusława Jasińskiego. Colloquia Communia, nr 1(12), 129-130, 1984. Wypych, Włodzimierz.

György Lukácsa "Ontologia bytu społecznego" a współczesne problemy filozofii. [Dyskusja redakcyjna, uczestnicy: Czajkowski, Waldemar; Kozyr-Kowalski, Stanisław; Lorenc, Iwona; Lorenc, Włodzimierz; Magala, Sławomir; Ślęczka, Kazimierz; Tittenbrun, Jacek; Ruszkowski, Paweł]. Colloquia Communia, nr 1(12),9-54, 1984.

Dwie ontologie: Hegla? Marksa? Lukácsa? Studia Filozoficzne, nr 10, 3-14, 1983. Ślęczka, Kazimierz.

György Lukácsa koncepcja świadomości potocznej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 221-234, 1983. Zabieglik, Stefan.

Pojęcie realizmu w literaturze według György Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 3, 51-78, 1981. Jasiński, Bogusław.

Symetrie. Studia Filozoficzne, nr 9, 37-46, 1981. Łoziński, Jerzy.

Próba systemowego ujęcia podstawowych zagadnień filozofii marksistowskiej (“Zur ontologie des gesellschaftlichen seins" György Lukácsa). Studia Filozoficzne, nr 6, 59-71, 1980. Jasiński, Bogusław.

Lukács i filozofia. Lukács i Stalin: wyjałowienie leninizmu. Studia Filozoficzne, nr 6, 21-46, 1980. Łoziński, Jerzy.

Heidelberska filozofia i estetyka Lukácsa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 275-314, 1980. Morawski, Stefan.

Hegel i Lukács. Problemy filozoficznej samowiedzy marksizmu (I). Studia Filozoficzne, nr 6, 47-57, 1980. Siemek, Marek.
Lukács i Hegel: Problemy filozoficznej samowiedzy marksizmu (II). Studia Filozoficzne, nr 7, 3-18, 1980.

W ramach sporu o "Geschichte Und Klassenbewusstsein". [Polemika z: Ślęczka, Kazimierz. Dialektyka procesu rewolucji: "Geschichte Und Klassenbewusstsein"]. Studia Filozoficzne, nr 1, 97-110, 1979. Lorenc, Włodzimierz.

György Lukács i problemy filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 89-105, 1979. Lorenc, Włodzimierz.

Krytyka teorii II Międzynarodówki. Lenin - Gramsci - Lukács. Studia Filozoficzne, nr 7, 87-99, 1978. Borkowska, Judyta.

Odbicie a twórczość u G. Lukása. Studia Filozoficzne, nr 1, 85-90, 1978. Lorenc, Iwona.

Rzeczywistość i legenda "Gechichte Und Klassenbewusstsein". Studia Filozoficzne, nr 2, 3-25, 1978. Ślęczka, Kazimierz.

Świat myślowy György Lukácsa. (O węgierskiej monografii Istvána Hermanna). Studia Filozoficzne, nr 1, 5-13, 1977. Ślęczka, Kazimierz.

Spór o György Lukacsa. Studia Filozoficzne, nr 8, 99-105, 1975. Ochocki, Kazimierz.

Idealizm a dialektyka w filozofii dziejów młodego Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 6, 101-112, 1973. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Lukács w oczach Lichtheima. [Rec. Lichtheim, George. Lukács]. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 191-196, 1973. Zwoliński, Zbigniew.

O estetyce György Lukácsa. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 8, 73-94, 1972. Lenke, Bizám.

Świadomość i historia (I). Człowiek i Światopogląd, nr 8, 61-72, 1972. Jaroszewski, Tadeusz M.
Świadomość i historia (II). Lukácskowska krytyka pozytywistycznej koncepcji faktu społecznego. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 67-85, 1972.

György Lukácsa krytyka rozumu mieszczańskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 109-123, 1972. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Spór o György Lukácsa. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 95-104, 1972. Ochocki, Kazimierz.

Świadomość klasy i świadomość klasowa. Na marginesie eseju G. Lukácsa "Klassenbewusstsein". Człowiek i Światopogląd, nr 8, 105-124, 1972. Schaff, Adam.

György Lukács i kultura węgierska. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 8, 125-141, 1972. Tökei, Ferenc.

Lukács: świadectwo i droga. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 63-75, 1971. Panasiuk, Ryszard.

Epopeja i powieść w interpretacji György Lukácsa. [Rec. Lukacs, György. Teoria powieści]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 116-122, 1969. Cybulska, Maja E.

Pojęcie ideologii u Marksa w świetle współczesnych interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 35-52, 1968. Folkierska, Andrea.

Lukács po "amerykańsku". [Rec. Zitta, Victor. Georg Lukács Marksism, Alienation, Dialectic, Revolution. A Study in Utopia and Ideology]. Studia Filozoficzne, nr 3, 260-267, 1967. Siemek, Marek.

Swoistość metody filozoficznej Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 4, 145-173, 1961. Gillner, Helmut.