INDEKS TEMATYCZNY

LUKRECJUSZ, Titus Lucretius Carus


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Świat rzeczy i świat zdarzeń w "De rerum natura" Lukrecjusza. Studia Filozoficzne, nr 5, 43-74, 1989. Kupis, Bogdan.

Lukrecjusz. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960; wyd. 2 1985. Leśniak, Kazimierz.  

Poemat Lukrecjusza O przyrodzie. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-179, 1957. Leśniak, Kazimierz.