INDEKS TEMATYCZNY

LUKSEMBURG, Róża


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

W kręgu inspiracji Róży Luksemburg. Julian Hochfeld a recepcja "rewolucji rosyjskiej". Studia Filozoficzne, nr 10, 143-153, 1981. Chałubiński, Mirosław.

O pewnych osobliwościach polskiej myśli marksistowskiej przed 1918 r. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-24, 1980. Walicki, Andrzej.

Róża Luksemburg. (W sześćdziesięciolecie śmierci). Studia Filozoficzne, nr 5, 53-65, 1979. Dziamski, Seweryn.

Świadomość społeczna a proces historyczny w pisarstwie Róży Luksemburg. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-18, 1970. Wojnar-Sujecka, Janina.