INDEKS TEMATYCZNY

ŁUNACZARSKI, Anatolij Wasiliewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Teoria sztuki i polityka artystyczna A. Łunaczarskiego. (W pięćdziesiątą rocznicę śmierci). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 173-186, 1983. Szkołut, Tadeusz.

Świadomość tragiczna jako kategoria antropologii filozoficznej Anatola Łunaczarskiego. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 43-62, 1969. Turek, Leszek.

Poglądy estetyczne Anatola Łunaczarskiego. [Rec. Lebiediew, A. Esteticzieskije wzgliady A. W. Łuaczarskogo]. Studia Filozoficzne, nr 2, 164-171, 1964. Dziemidok, Bohdan.