INDEKS TEMATYCZNY

LUTHER, Martin


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dzieje religii, filozofii i nauki. Od Pico della Mirandoli do Miguela Serveta. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2013. Sady, Wojciech.

 

Feuerbach a Luter. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 111-126, 1982. Dwars, Jens-Fietje.

Luter. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Ściegienny, Andrzej.

"Spór Erazma z Lutrem" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 185-204, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Ściegienny, Andrzej.