INDEKS TEMATYCZNY

ŁYSENKO, Trofim Denisowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O niektórych spornych zagadnieniach genetyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 97-120, 1961. Kerszman, Gustaw.

O Engelsie i Haecklu jako prekursorach szkoły łysenkowskiej czyli o potrzebie semantyki. Studia Filozoficzne, nr 6, 211-220, 1959. Kochański, Zdzisław.  

O problemie powstawania gatunków. Myśl Filozoficzna, nr 1, 80-100, 1954. Petrusewicz, Kazimierz.

Problematyka filozoficzna we współczesnej biologii. [Rec. Filozoficzne problemy współczesnej biologii]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 281-290, 1953. Kochański, Zdzisław.

Biologia radziecka - nauka epoki socjalizmu. Myśl Współczesna, nr 3 (46), 374-384, 1950. Michajłow, Włodzimierz.

O nowej genetyce. Myśl Współczesna, nr 4(35), 3-40, 1949. Dembowski, Jan.

O sytuacji w biologii. Stenogram Sesji Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych imienia W. I. Lenina. 31 lipca - 7 sierpnia 1948 M. Sielchozgriz, 1948. Elro (tłum.). Myśl Współczesna, nr 4, 110-126, 1949. Godniew, T. N.

Łysenko i ewolucja genetyki. Czartkowski, A. (tłum.). Myśl Współczesna, nr 4, 84-102, 1949. Lévy, Joanne.

Radziecka myśl filozoficzna lat ostatnich. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 400-411, 1949. Łubnicki, Narcyz.

O sytuacji w biologii. Sesja Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych imienia W. I. Lenina. 31 lipca - 7 sierpnia 1948 (Zawiera referat Łysenki, tekst uchwały przyjętej po referacie, list uczestników Sesji do Stalina, teksty wystąpień). Birecki, M. (red. tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych, 1949.