INDEKS TEMATYCZNY

ŁYSZCZYŃSKI, Kazimierz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Trzechsetlecie śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego w Warszawie, Wilnie i Astramieczewie. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 191-193, 1990. Nowicki, Andrzej.

300-lecie śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego (4 marca 1634 - 30 marca 1689). [Warszawa, 30-31.03.1989]. Studia Filozoficzne, nr 10, 223-225, 1989. Gryko, Czesław.

350-lecie urodzin Kazimierza Łyszczyńskiego. [Sprawozdanie z akademii Lublin 3.03.1984]. Studia Filozoficzne, nr 10, 209-210, 1984. Gryko, Czesław.