INDEKS TEMATYCZNY

MAGNI, Walerian


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Walerian Magni jako komentator i krytyk filozofii Arystotelesa. Goszczyńska, J., Włodarczyk, T. (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 5-25, 1981. Sousedik, Stanislav.