INDEKS TEMATYCZNY

MAHRBURG, Adam


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX w. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1969. Dembowski, Bronisław.

Niepublikowany rękopis Adama Mahrburga: Wykłady etyki, Warszawa 1890/91 r. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 339-381, 1966. Dembowski, Bronisław.

Poglądy filozoficzne Adama Mahrburga. Studia Filozoficzne, nr 1, 61-85, 1958.
Poglądy filozoficzne Adama Mahrburga. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 51-79, 1958. Łubnicki, Narcyz.