INDEKS TEMATYCZNY

MALEBRANCHE, Nicolas


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Interpretacje wczesnej teorii idei Malebranche'a. Romkowska, Ewa (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 83-97, 1979. Fąfara, Richard J.

Podstawy wiedzy u Descartesa i Melebranche`a. Warszawa, PWN, 1973. Augustyn, Władysław.

O rozwoju poglądów Malebranche’a na występujące w poznaniu zmysłowym sądy naturalne. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 132-136, 1971. Augustyn, Władysław.

[Rec. Robinet, André. Système et existence dans l'oeuvre de Malebranche]. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 120-125, 1967. Augustyn, Władysław.

Poznanie i rzekoma definicja prawdy u Malebranche’a. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 131-134, 1966. Augustyn, Władysław.

O wierny obraz filozofii Malebranche’a. W związku z książką Zdzisława Cackowskiego "Treść poznawcza wrażeń zmysłowych". Roczniki Filozoficzne, 12(1), 129-135, 1964. Augustyn, Władysław.

Treść poznawcza wrażeń zmysłowych. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Cackowski, Zdzisław.

"Dowody istnienia Boga u Melebranche`a" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 293-304. Warszawa, PWN, 1960. Wasilewski, Michał.