INDEKS TEMATYCZNY

MANNHEIM, Karl


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dialektyka i struktura świadomości społecznej. Mannheim. Studia Filozoficzne, nr 8, 75-93, 1976. Kopel, Jerzy.

Karola Mannheima koncepcja epistemologii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 27-54, 1972. Rainko, Stanisław.

Mannheima "socjologia wiedzy" a zagadnienie obiektywności prawdy. Myśl Filozoficzna, nr 1, 116-134, 1956. Schaff, Adam.