INDEKS TEMATYCZNY

MARCHLEWSKI, Julian


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Marksizm Juliana Baltazara Marchlewskiego. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-96, 1977. Michta, Norbert.

Człowiek - przyroda - społeczeństwo w filozofii Juliana Marchlewskiego. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 5-21, 1971. Michta, Norbert.