INDEKS TEMATYCZNY

MARCUSE, Herbert


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kilka uwag do tekstów Herberta Marcuse'go. Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 93-96, 1983. Łoziński, Jerzy.

Marcusego recepcja dialektyki postępu historycznego Hegla. Studia Filozoficzne, nr 12, 75-85, 1981. Borgosz, Józef.

Mill i Marcuse o polityce Comte`a. (Z dziejów interpretacji doktryny). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 192-208, 1979. Skarga, Barbara.

[Rec. Masset, Pierre. La pensee Herbert Marcuse]. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 149-152, 1975. Mazurek, Franciszek.

"Homo novus" Herberta Marcusego jako wyraz kryzysu modelu osobowości konsumpcyjnej. Studia Filozoficzne, nr 5, 91-108, 1973. Borgosz, Józef.

Angeli Davis droga do marksizmu. (Szkic Biograficzny). Studia Filozoficzne, nr 10, 107-127, 1973. Borgosz, Józef.

Praca społecznie użyteczna i praca zmarnowana. [Polemika z: Szewczyk, J. Eros i rewolucja]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 155-163, 1972. Cetwiński, Olgierd.

Filozofia i technika. [Rec. Ahlers, Rolf. Technologie und wissenschaft bei Heidegger und Marcuse]. Znak, nr 222, 1703-1706, 1972. Stwora, Zdzisław.

Marksistowska krytyka Herberta Marcuse'a. [Rec. Steigerwald, Robert. Herbert Marcuses "Dritter Weg"]. Studia Filozoficzne, nr 5, 208-214, 1972. Toborowicz, Wojciech.

Eros i rewolucja. Szkice o filozofii Herberta Marcuse (II). Człowiek i Światopogląd, nr 6, 43-63, 1971. Szewczyk, Jan.

Doktryna społeczna Herberta Marcuse. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 57-68, 1971. Tokarczyk, Roman.

Herbert Marcuse. Ruch Filozoficzny, XXVIII (3-4), 147-150, 1970. Wolniewicz, Bogusław.

W kręgu lewackich mistyfikacji: H. Marcuse, M. Horkheimer, J. Habermas. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 23-39, 1970. Żurawicki, Seweryn.