INDEKS TEMATYCZNY

MICHAŁ z Biestrzykowa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Niektóre zagadnienia koncepcji duszy Michała z Biestrzykowa" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 42-117. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Kuksewicz, Zdzisław.