INDEKS TEMATYCZNY

MICKIEWICZ, Adam


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mickiewicz. (Mowa wygłoszona 27 grudnia 1898 r. podczas obiadu poświęconego pamięci Mickiewicza). Przebinda, Grzegorz (tłum.). Znak, nr 364, 75-81, 1985. Sołowiow, Włodzimierz.

Jules Michelet wobec Prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. (W setną rocznicę śmierci Micheleta). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 142-203, 1974. Wodzyńska, Maria.

Nieporozumienia czy sprzeczki w sprawie mesjanizmu (Odpowiedź Andrzejowi Walickiemu). Studia Filozoficzne, nr 5, 173-180, 1974. Woodrow Januszewski, Bernard.

W sprawie mesjanizmu. [Polemika z: Woodrow-Januszewski, Bernard]. Studia Filozoficzne, nr 1, 193-198, 1973. Walicki, Andrzej.

Filozofia historii Edgara Quineta a mesjanizm Mickiewiczowski. Studia Filozoficzne, nr 10, 55-80, 1972. Wodzyńska, Maria.

Mesjanizm Mickiewicza-Towiańczyka zjawiskiem intelektualnie prowokującym. Studia Filozoficzne, nr 10, 31-53, 1972. Woodrow-Januszewski, Bernard.

Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa, PWN, 1967. Sikora, Adam.

Mickiewicz a Cieszkowski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 173-234, 1967. Walicki, Andrzej.

"Mickiewicza mesjanizm romantyczny" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 229-251. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Walicki, Andrzej.

Problematyka estetyczna w twórczości Mickiewicza. Myśl Filozoficzna, nr 4, 29-68, 1956. Żmigrodzka, Maria.

Historycy filozofii w roku Mickiewicza. (Sprawozdanie z konferencji). Myśl Filozoficzna, nr 3, 202-206, 1955. Skrobiszewska, Halina.

Konferencja mickiewiczowska historyków i historyków filozofii. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 375-379, 1955. Szacki, Jerzy.