INDEKS TEMATYCZNY

MICZURIN, Iwan


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Biologia radziecka - nauka epoki socjalizmu. Myśl Współczesna, nr 3 (46), 374-384, 1950. Michajłow, Włodzimierz.

Filozofia marksistowska wobec teoretycznego dorobku I. W. Miczurina [Rec. Rubaszewskij, A. A. Fiłosofskoje znaczenije tieorieticzeskowo nasledstwa I. W. Miczurina]. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 342-350, 1951. Michajłow, Włodzimierz.