INDEKS TEMATYCZNY

MILL, John Stuart


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mill i Marcuse o polityce Comte`a. (Z dziejów interpretacji doktryny). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 192-208, 1979. Skarga, Barbara.

Filozofia pozytywistyczna: od Hume'a do Koła Wiedeńskiego. Warszawa, PWN, 1966. Kołakowski, Leszek.

"John Stuart Mill: wolność i indywidualność" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 308-317, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Szacki, Jerzy.

"O indukcji eliminacyjnej" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 291-306. Warszawa, PWN, 1959. Szaniawski, Klemens.

Filozofia fabianizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 24-57, 1957. Bauman, Zygmunt.

Podstawy analizy metodologicznej kanonów Milla. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 2, 269-301, 1947. Łoś, Jerzy.