INDEKS TEMATYCZNY

MONOD, Jacques


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mechanicystyczna koncepcja życia u Jacques’a Monoda. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 65-83, 1981. Zięba, Stanisław.

Jacques Monod. Przypadek i konieczność. (Sprawozdanie z dyskusji). [Udział wzięli: Nowiński, Cz.; Urbanek, A.; Kunicki-Goldfinger, W.; Thomas, E.; Lther, R.; Fuchs-Kittkowski, K.; Karpinskaja, R. S.; Hörz, H.]. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-118, 1974. Nowiński, Czesław.