INDEKS TEMATYCZNY

MORAWSKI, Marian


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX w. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1969. Dembowski, Bronisław.