INDEKS TEMATYCZNY

MOUNIER, Emmanuel


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Osoba i świat w ujęciu E. Mouniera i P. Teilharda de Chardin. Studia Filozoficzne, nr 8, 167-179, 1979. Czarkowski, Józef.

Koncepcja praktyki w personalizmie E. Mouniera. Studia Filozoficzne, nr 12, 55-68, 1978. Jędrzejczak, Klara.

Personalizm w Polsce. Problemy rewolucji osobowo-wspólnotowej w mounieryzmie "Więzi". Poznań, PWN, 1975. Popławski, Stanisław.

Personalizm chrześcijański: synteza czy eklektyzm? Studia Filozoficzne, nr 3, 99-118, 1973. Sarnowski, Stefan.

Marksizm - egzystencjalizm - myśl chrześcijańska. Wokół sporu o sens istnienia. Studia Filozoficzne, nr 5, 153-172, 1971. Płużański, Tadeusz.

Emmanuel Mounier: poszukiwanie "wspólnoty ludzkiej". Człowiek i Światopogląd, nr 6, 35-58, 1970. Jaroszewski, Tadeusz M.

Cywilizacja i postęp w ujęciu Mouniera. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 23-34, 1970. Płużański, Tadeusz.

Paradoks życia osobowego: Kierkegaard a Mounier. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 61-83, 1969. Płużański, Tadeusz.

Co to jest personalizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 147-164, 1969. Sarnowski, Stefan.

Mounier. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Płużański, Tadeusz.

W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Kossak, Jerzy.

"Mouniera tragiczny optymizm" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 93-109. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Mrówczyński, Tadeusz.  

Porządek nadchodzącego świata. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Kuczyński, Janusz.

Emanuel Mounier o chrześcijaństwie, historii i postępie. Znak, nr 53, 1252-1264, 1958. Moysa, Stefan.

Z problematyki współistnienia (I). Refleksje nad Mounierowskim personalizmem. Znak, nr 44, 114-124, 1958. Wilkanowicz, Stefan.