INDEKS TEMATYCZNY

NAGEL, Ernest


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Ewolucja poglądów Ernesta Nagla na wyjaśnianie. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 183-206, 1989/1990. Wołk, Tomasz.

Indukcjonistyczny model wyjaśniania w zastosowaniu do historii. Studia Filozoficzne, nr 4, 81-92, 1987. Raciborski, Andrzej.