INDEKS TEMATYCZNY

NEWMAN, John Henry


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mistyczny nominalizm kardynała Newmana. Znak, nr 383, 17-35, 1986. Kłoczowski, Paweł.

Czy Newman był liberałem? Znak, nr 345, 1254-1265, 1983. Kłoczowski, Paweł.

J. H. Newman’s "The idea of University": Outmoded or Topical? Roczniki Filozoficzne, 27(1), 267-282, 1979. Mroczkowski, Przemysław.

Dramat życia i myśli Newmana. Znak, nr 176, 145-160, 1969. Gawlik, Wiesław.
Poznanie Boga przez sumienie u Newmana. Znak, nr 176, 161-177, 1969.

John Henry Newman. Znak, nr 88, 1323-1347, 1961. Brzozowski, Stanisław.