INDEKS TEMATYCZNY

NEWTON, Isaac 


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Newton a współczesna wizja przyrody. [Rec. Newton and the New Direction in Science. Coyne, G., Heller, M., Źyciński, J. (eds.)]. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 333-336, 1990. Sawicki, Mieczysław.

Newtonowskie pojęcie przestrzeni i czasu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 139-153, 1989. Mazierski, Stanisław.

Izaak Newton a współczesna wizja przyrody. [Rec. Newton and the New Direction in Science. Coyne, G., Heller, M., Źyciński, J. (eds.)]. Znak, nr 412, 93-98, 1989. Sawicki, Mieczysław.

Newtonowskie odkrycie grawitacji. Studia Filozoficzne, nr 6, 109-122, 1989. Tuchańska, Barbara.

Filozofia przyrody Isaaca Newtona. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 115-129, 1988. Hajduk, Zygmunt.

Izaak Newton jako historyk. The chronology of ancient kingdoms amended a historiografia wieku XVII i XVIII. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 173-198, 1985. Nowosad, Elżbieta.