INDEKS TEMATYCZNY

NICOLAUS Cusanus


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Nicholas of Cusa’s Influence on Semyon L. Frank" w: Eriugena Cusanus. Kijewska, Agnieszka (red.) i Majeran, Roman (red.) i Schwaetzer, Harald (red.), 291-302. Lublin, Wyd. KUL, 2011. Czardybon, Barbara.

"Wstęp" w: Mikołaj z Kuzy. O grze kulą. Kijewska, Agnieszka (tłum.), IX-CXXII. Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 2006. Kijewska, Agnieszka.

 

Doświadczenie mistyczne na tle odmian widzenia Boga w związku z "Das Sehen Gottes" Mikołaja z Kuzy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 191-194, 1988. Gogacz, Mieczysław.

Filozofia i objawienie. Kazanie Mikołaja z Kuzy "Gdzie jest nowo narodzony Król Żydowski?" Przekład i komentarz. Studia Gdańskie, t. VI, 261-312, 1986. Synowiecki, Adam.

Mikołaja z Kuzy spotkanie z Absolutem. "Dialog o Bogu ukrytym". Studia Gdańskie, t. V, 167-220, 1983. Synowiecki, Adam.

[Rec. Sándor, Pál. Nicolaus Cusanus]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 165-168, 1973. Regner, Leopold.

W sprawie ortodoksji Mikołaja z Kuzy. [Rec. Tokarski, Mikołaj Franciszek. Filozofia bytu u Mikołaja z Kuzy]. Studia Filozoficzne, nr 2, 173-178, 1959. Kołakowski, Leszek.