INDEKS TEMATYCZNY

OCHOROWICZ, Julian


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozofia medycyny. Gryglewski, Ryszard i Środka, Andrzej (red. i wstęp), 3-15. Wyd. 2, popr. i uzup. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2007. Szumowski, Władysław.

 

Juliana Ochorowicza koncepcja etyki naukowej. Studia Filozoficzne, nr 11, 147-156, 1989. Gawor, Leszek.

Dyskusje wokół modelu etyki w polskiej filozofii przełomu XIX i XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 8, 131-143, 1979. Tyburski, Włodzimierz.

Problem tradycji w kontrowersjach ideowych warszawskich pozytywistów. Studia Filozoficzne, nr 4, 155-169, 1978. Głombik, Czesław.

Pozytywiści polscy o przedmiocie etyki. Etyka, t. 15, 113-125, 1977. Tyburski, Włodzimierz.

Etyka i jej zadania w ujęciu Juliana Ochorowicza. Etyka, t. 14, 255-267, 1975. Tyburski, Włodzimierz.

"Julian Ochorowicz jako autor filozoficznego programu pozytywizmu warszawskiego" (fragment) w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 143-158. Warszawa, PWN, 1960. Krajewski, Janusz.