INDEKS TEMATYCZNY

OCKHAM, Wilhelm; William of Ockham


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Uwagi o późnośredniowiecznym nominalizmie. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 201-207, 1979. Włodek, Zofia.

Z tradycji nominalistycznych sporów o uniwersalia: Wilhelm Ockham i Jan Buridan. Studia Filozoficzne, nr 3, 189-198, 1976. Palacz, Ryszard.

Ockhama koncepcja wiedzy przyrodniczej. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 113-123, 1968. Kamiński, Stanisław.

"Atomizm społeczny Wilhelma Ockhama" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 159-174, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Palacz, Ryszard.