INDEKS TEMATYCZNY

PAP, Arthur


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Poznanie prawomocne a wiedza o świecie. Warszawa, PWN, 1966. Gordon, Mieczysław.

Lingwistyczna teoria logicznej konieczności w świetle krytyki Arthura Papa. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-110, 1962. Nowaczyk, Adam.

Zagadnienie powtarzalności jako cechy prawidłowości koegzystencjalnych i przyczynowych w ujęciu Arthura Papa i Philippa Franka. Studia Filozoficzne, nr 4, 54-88, 1958. Gordon, Mieczysław.