INDEKS TEMATYCZNY

PARMENIDES z Elei


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

The Wisdom of Love: A Reflection Upon Empedokcles’ Fragment 35. Dialectics and Humanism, 17:3, 211-216, 1990. Korab-Karpowicz, W. Julian.

Czy Parmenides był monistą? Studia Filozoficzne, nr 3, 3-18, 1988. Miłuńska, Barbara.