INDEKS TEMATYCZNY

PARSONS, Talcott


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Poglądy aksjologiczne Talcotta Parsonsa. Studia Filozoficzne, nr 2, 119-135, 1989. Klimowicz, Ewa.

Wyjaśnianie funkcjonalne a postulat antyhumanizmu teoretycznego. Studia Filozoficzne, nr 9, 89-115, 1988. Kmita, Jerzy.

Działanie a praca, czyli o dwóch rozumieniach ogólności. (Na przykładzie koncepcji T. Parsonsa). Studia Filozoficzne, nr 11, 51-58, 1979. Tittenbrun, Jacek.

Problemy moralności w socjologii Talcotta Parsonsa. Zagórska, W. (tłum.). Etyka, t. 15, 163-177, 1977. Szwarcman, K.

Wychowanie jako czynność społeczna. Analiza według schematów Znanieckiego i Parsonsa. Roczniki Filozoficzne, 20(2), 149-158, 1972. Majka, Józef.

"Parsonsa teoria czynności i teoria systemu społecznego" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 169-199. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Bauman, Zygmunt.