INDEKS TEMATYCZNY

PASCAL, Blaise


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O żywotności metodologicznych poglądów B. Pascala. Studia Filozoficzne, nr 12, 137-142, 1989. Siemianowski, Andrzej.

Dieu contre Dieu? Roczniki Filozoficzne, 27(1), 101-111, 1979. Kalinowski, Jerzy.

Pascala człowiek ukryty. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 201-219, 1976. Kępczyńska, Małgorzata.

Wolter jako krytyk Pascala. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 160-166, 1972. Guranowski, Jan.

W poszukiwaniu Boga (I). Dramat rozumu i serca. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 142-159, 1972. Płużański, Tadeusz.
W poszukiwaniu Boga (II). Pewność czy wątpienie? Człowiek i Światopogląd, nr 4, 59-73, 1972.

Wielkość i tragizm Pascala. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 277-282, 1969. Gogacz, Mieczysław.

Tragizm i paradoks Pascala. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 50-67, 1968. Płużański, Tadeusz.

Koncepcja człowieka-bliźniego w egzystencjalizmie. Roczniki Filozoficzne, 14(4), 5-18, 1966. Pastuszka, Józef.

Wokół Pascala. [Rec. Pascal présent]. Studia Filozoficzne, nr 1, 180-184, 1965. Kołakowski, Leszek.

Obchody rocznicy pascalowskiej w Polsce. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 161-165, 1964. Kwiatkowski, Tadeusz.

"Koncepcja człowieka u Blaise Pascala" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 365-377. Kraków, PWN, 1964. Węgrzecki, Adam.

Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku. Toruń / Łódź, PWN, 1958. Dąmbska, Izydora.