INDEKS TEMATYCZNY

PASTERNAK, Borys Leonidowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Doświadczenia marburskie Władysława Tatarkiewicza i Borysa L. Pasternaka. Filo-Sofija, nr 13-14 (2-3), 505-520, 2011. Czardybon, Barbara.