INDEKS TEMATYCZNY

PAWLICKI, Stefan Zachariasz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zadania historii filozofii w ocenie i badaniach Stefana Pawlickiego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 81-95, 1972. Głombik, Czesław.

Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX w. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1969. Dembowski, Bronisław.

Schopenhauerowska inspiracja w twórczości Stefana Pawlickiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 95-108, 1969. Głombik, Czesław.