INDEKS TEMATYCZNY

PAWŁOW, Iwan Pietrowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Czy Pawłow był mechanicystą? [Polemika z: Lewi, Sabina. Pawłow a mechanicyzm]. Studia Filozoficzne, nr 2, 142-147, 1963. Geppert, Maksymilian.  

Treść poznawcza wrażeń zmysłowych. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Cackowski, Zdzisław.

Próba neurofizjologicznego usprawiedliwienia indukcji. Studia Filozoficzne, nr 3, 189-201, 1962. Gordon, Mieczysław.

Pawłowizm a mechanicyzm. Uwagi o artykule M. Gepperta. [Polemika z: Geppert, Maksymilian. Uwagi o koncepcji dwóch systemów sygnałowych]. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-222, 1962. Lewi, Sabina.

Uwagi o koncepcji dwóch systemów sygnałowych. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-102, 1961. Geppert, Maksymilian.

O materialistycznych podstawach nauki Pawłowa. Myśl Filozoficzna, nr 2, 222-246, 1953. Zakrzewska, Franciszka.

Światopoglądowe znaczenie nauki Pawłowa. Myśl Filozoficzna, nr 3, 365-378, 1952. Wald, Ignacy.