INDEKS TEMATYCZNY

PETRAŻYCKI, Leon


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

W sprawie krytyki Pism wybranych Leona Petrażyckiego. [Polemika z: Smoczyński, Paweł]. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 295-297, 1988. Staśkiewicz, Wiesław.

Leon Petrażycki (1867-1931). Ruch Filozoficzny, nr 1, 3-14, 1984. Smoczyński, Paweł J.

Oceny i normy postępowania w psychologistycznej koncepcji prawa i moralności Leona Petrażyckiego. Etyka, nr 21, 71-102, 1984. Smoczyński, Paweł J.

[Rec. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius, vol. XXVIII, 1981]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 51-53, 1984. Szyszkowska, Maria.

Podmiot etyczny jako twórca procesu dziejowego. Studia Filozoficzne, nr 7, 71-94, 1983. Smoczyński, Paweł J.

Polskie środowisko filozoficzne i naukowe wobec 50. rocznicy śmierci Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 332-336, 1983. Smoczyński, Paweł J.

Zbiór rozpraw o Leonie Petrażyckim. [Rec. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius, vol. XXVIII, 1981]. Studia Filozoficzne, nr 10, 164-170, 1983. Woleński, Jan.

Leon Petrażycki o ideale uniwersytetu. Studia Filozoficzne, nr 5, 7-14, 1981. Jedynak, Stanisław.

Filozofia prawa i polityka prawa w ujęciu Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 65-69, 1981. Kowalski, Jerzy.

Kilka uwag o poglądach logicznych Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 81-95, 1981. Kwiatkowski, Tadeusz.

O rozróżnieniu prawa i moralności w teorii Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 51-63, 1981. Nowacki, Józef.

Ontologia Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 71-79, 1981. Płeszka, Krzysztof i Woleński, Jan.

Wątki humanistyczne w koncepcji etyki Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 33-50, 1981. Smoczyński, Paweł J.

Wspomnienie o Leonie Petrażyckim. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-5, 1981. Tatarkiewicz, Władysław.

Filozofia, metodologia i antypozytywizm prawniczy Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 15-32, 1981. Wróblewski, Jerzy.

Leona Petrażyckiego krytyka filozofii transcendentalnej I. Kanta. Studia Filozoficzne, nr 5, 97-111, 1981. Zachariasz, Andrzej L.

Petrażycki. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974. Leszczyna, Henryk.

Pojęcie teorii adekwatnej. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-6, 1973. Kotarbiński, Tadeusz.

Leon Petrażycki - teoretyka moralności i moralista. Etyka, t. 9, 41-63, 1971. Lazari-Pawłowska, Ija.

Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Wyd. 2 popr. i rozsz. Warszawa, PWN, 1969; wyd. 4 2005. Ossowska, Maria.

Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. Warszawa, PWN, 1963. Kowalski, Jerzy.

Studia z filozofii prawa. Opałek, Kazimierz (opracowanie), Wróblewski, Kazimierz (wstęp). Warszawa, PWN, 1959. Lande, Jerzy.
"Jerzy Lande jako teoretyk prawa" w: tamże, 5-82. Wróblewski, Kazimierz.

"Tworzenie pojęć nauk humanistycznych wg koncepcji Leona Petrażyckiego" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 102-114. Warszawa, PWN, 1959. Lazari-Pawłowska, Ija.

"Norma prawna i norma moralna u Petrażyckiego" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 75-85. Warszawa, PWN, 1959. Ossowska, Maria.

Teoria prawa prof. Jerzego Landego (próba charakterystyki). Roczniki Filozoficzne, 5(4), 271-302, 1955/1957. Waśkiewicz, Hanna.

O ocenach. Uwagi dyskusyjne. Kwartalnik Filozoficzny, 17(4), 241-315, 1948. Lande, Jerzy.