INDEKS TEMATYCZNY

PLACENTINUS-KOŁACZEK, Jan


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Jan Placentinus-Kołaczek. Nieznany kartezjanin XVII wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 1, 71-81, 1957. Chmaj, Ludwik.