INDEKS TEMATYCZNY

PLECHANOW, Gieorgij


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Geneza i autonomia sztuki. Studia Filozoficzne, nr 9, 56-68, 1989. Szkołut, Tadeusz.

Spór o Plechanowa w literaturze radzieckiej lat dwudziestych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 187-202, 1983. Musiał, Zbigniew.

Teoria sztuki i polityka artystyczna A. Łunaczarskiego. (W pięćdziesiątą rocznicę śmierci). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 173-186, 1983. Szkołut, Tadeusz.

Czynnik subiektywny w rozwoju społecznym. Lenin a Plechanow. Studia Filozoficzne, nr 5, 127-148, 1978. Borkowska, Judyta.

Lenin i Plechanow wobec rewolucji rosyjskiej. (Wybrane zagadnienia teoretyczne). Studia Filozoficzne, nr 10, 97-107, 1977. Gortat, Radzisława i Marciniak, Piotr.

Jerzego Plechanowa teoria procesu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 69-86, 1972. Pawlak, Józef.

[Rec. Czagin, B. A. G. V. Plechanow i jego rola v razvitii marksistskoj filosofii]. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 60-62, 1966. Pawlak, Józef.

"Plechanow - dialektyka procesu historycznego" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 217-233. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Temkinowa, Hanna.

O stosunkach poglądów gnoseologicznych Lenina i Plechanowa. Studia Filozoficzne, nr 1, 27-69, 1960. Cackowski, Zdzisław.