INDEKS TEMATYCZNY

POINCARÉ, Henri


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Henri Poincaré o prostych faktach, poczuciu piękna, zasadach i prawach doświadczalnych" w: Spór o racjonalność naukową: od Poincarégo do Laudana. 47-79. Wyd. 2 popr. i rozsz. Toruń, Wyd. Nauk. UMK, 2013. Sady, Wojciech.

 

Epistemologiczne poglądy H. Poincarégo. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 75-87, 1982. Siemianowski, Andrzej.

Spór o niewspółmierność teorii naukowych i jego historyczny rodowód. Studia Filozoficzne, nr 1, 23-33, 1980. Szumilewicz, Irena.

Idee kantowskie w filozofii matematyki XX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 167-213, 1978. Dąmbska, Izydora.

Henri Poincarégo filozofia geometrii. Wrocław, Ossolineum, 1974. Lubomirski, Andrzej.

Metodologiczny i filozoficzny konwencjonalizm Poincarégo. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 91-111, 1972. Siemianowski, Andrzej.

Pisma filozoficzne i logiczne. T. 1. Pasenkiewicz, Kazimierz (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1961. Chwistek, Leon.

Uwagi na temat sporu o analityczny charakter niektórych twierdzeń nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 1, 71-106, 1960. Mortimer, Halina.