INDEKS TEMATYCZNY

POPPER, Karl R.


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Falsyfikacjonizm Karla Poppera" w: Spór o racjonalność naukową: od Poincarégo do Laudana. 169-206. Wyd. 2 popr. i rozsz. Toruń, Wyd. Nauk. UMK, 2013. Sady, Wojciech.

Philosophy Rediscovered: An Essay on Science, Philosophy, and Myth. Dialogue and Universalism, 11:11-12, 75-86, 2001. Korab-Karpowicz, W. Julian.

 

Uczciwość starszego pana. Colloquia Communia, 2(43), 81-84, 1989. Mejbaum, Wacław.

Epistemologia wobec problemu twórczości. Studia Filozoficzne, nr 12, 113-124, 1989. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Utopie a rozum metodyczny. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 77-89, 1986. Jusiak, Janusz.

Rozróżnienie między "uniwersalnym" a "jednostkowym" w filozofii Karla Poppera. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 147-158, 1986. Nielsen, Flemming Steen.

Czy rzeczywiście Popper jest dualistą? Studia Filozoficzne, nr 3, 125-129, 1986. Olender, Elżbieta.

Naukowcy: rewolucjoniści czy konserwatyści? Studia Filozoficzne, nr 4, 51-66, 1986. Sady, Wojciech.

[Rec. Schupp, Franz. Poppers Methodologie der Geschichtswissenschaft : historische Erklärung und Interpretation]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 84-89, 1985. Czarkowski, Józef.

Filozofia nauki wobec wartości poznawczych. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 131-147, 1985. Motycka, Alina.

Racjonalne społeczeństwo a doświadczenia Polski. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 37-46, 1981. Kaniowski, Andrzej M.

Od logiki wiedzy ku "logice niewiedzy". Nauka jako przedmiot badań logicznych w opinii Reichenbacha, Hansona i Poppera. Studia Filozoficzne, nr 5, 7-18, 1980. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Kiedy fakt implikowany przez teorię stanowi poparcie empiryczne? Studia Filozoficzne, nr 5, 85-94, 1980. Szumilewicz, Irena.

Rekonstrukcja i ocena teorii empirycznych w uhistorycznionej filozofii nauki (I). Roczniki Filozoficzne, 27(3), 33-101, 1979. Hajduk, Zygmunt.

Krytyczny racjonalizm K. R. Poppera a teoria krytyczna szkoły frankfurckiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 77-96, 1979. Kaniowski, Andrzej M.

Odkrywanie czwartego świata czyli geografia ludzkiego poznania. Znak, nr 288, 778-785, 1978. Heller, Michał.

Wzorzec racjonalności w ujęciu K. Poppera i I. Lakatosa. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 99-109, 1978. Jonkisz, Adam.

Popper i pozytywizm. [Polemika z: Mortimer, Halina. Logika odkrycia naukowego Karla Poppera]. Studia Filozoficzne, nr 11, 87-91, 1978. Kmita, Jerzy.

Logika odkrycia naukowego Karla Poppera. Studia Filozoficzne, nr 4, 171-176, 1978. Mortimer, Halina.

Analiza krytyczna pojęcia "indukcjonizm". (Tłum. anonim.) Studia Filozoficzne, nr 7, 113-124, 1978. Nekrašas, Evaldas.

Rozwój krytycznego racjonalizmu u Karla Poppera. Herbut, Józef (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 26(1), 131-144, 1978. Stőker, Elisabeth.

Czy nowość faktu naukowego jest warunkiem koniecznym empirycznego poparcia teorii? Studia Filozoficzne, nr 4, 71-81, 1978. Szumilewicz, Irena.

Karl R. Popper - filozof otwarcia i burzonych mitów. Znak, nr 283, 73-88, 1978. Życiński, Józef.

Ujęcie prawdy i wiarygodności w nowej książce Poppera. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-117, 1975. Gordon, Mieczysław.

Marksizm spopperyzowany. [Polemika z: Nowak, Leszek]. Studia Filozoficzne, nr 7, 163-190, 1974. Mendelski, Tadeusz.

O dwóch rodzajach konwencjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-91, 1970. Siemianowski, Andrzej.

O usprawiedliwieniu indukcji. Warszawa, PWN, 1964. Gordon, Mieczysław.

O obiektywnych interpretacjach empirycznych wypowiedzi probabilistycznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 67-101, 1962. Amsterdamski, Stefan.

Kontrowersja: dedukcjonizm-indukcjonizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 25-42, 1961. Kotarbińska, Janina.

Indukcjonizm i antyindukcjonizm. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-23, 1959. Giedymin, Jerzy.