INDEKS TEMATYCZNY

WOJTYŁA, Karol / Jan Paweł II


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Ja - bliźni - wspólnota (Karola Wojtyły teoria uczestnictwa). Studia Filozoficzne, nr 2-3, 159-169, 1990. Galarowicz, Jan.

Katolicka nauka społeczna. Studia Filozoficzne, nr 4, 101-115, 1990. Piluś, Henryk.

Osoba jako dar w nauczaniu Jana Pawła II. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 29-41, 1989. Gałkowski, Jerzy W.

Wert und Würde der Arbeit in "Laborem exercens". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-28, 1989. Juros, Helmut.

Między "początkiem" a zmartwychwstaniem. Dzieje człowieka i ludzkości w oświetleniu Jana Pawła II teologii ciała. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 53-95, 1987/1988. Chudy, Wojciech.

Epistemologiczne podstawy filozofii Karola Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 108-122, 1987/1988. Półtawski, Andrzej.

Praca i kultura. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 321-330, 1987. Gałkowski, Jerzy W.

Elementy tomistycznej teorii serca. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 229-235, 1987. Gogacz, Mieczysław.

Zbudować dom na skale. (Spotkanie Karola Wojtyły z mistyką św. Jana od Krzyża). Znak, nr 380-381, 67-90, 1986. Galarowicz, Jan.

Poszukiwania filozofii chrześcijańskiej: koncepcja czynu Karola Wojtyły. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 289-297, 1986. Papuziński, Andrzej.

Metafizyka osoby i wartości. Sesja naukowa poświęcona myśli Jana Pawła II. Kraków 16-17 listopada 1984. Znak, nr 374, 117-132, 1986. Tarnowski, Karol.

Co kształtuje i co przeobraża papież Jan Paweł II w świadomości teologicznej Kościoła? Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 141-156, 1985/1986. Krenn, Kurt.

Karola Wojtyły - Jana Pawła II komunionistyczna wizja kultury. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 121-139, 1985/1986. Rodziński, Adam.

Osoba jako byt i norma w filozofii kardynała Karola Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 173-180, 1985/1986. Tomasik, Henryk.

Charakter samotności w antropologii Jana Pawła II. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 157-171, 1985/1986. Zamorzanka, Anna.

Korzenie i rola papieskiej myśli o pracy. Dyskusja wokół "Laborem exercens" Jana Pawła II. [Uczestnicy: Błasiak, Wojciech; Chwal, Józef; Czerska, Barbara; Kasia, Andrzej; Marciniak, Włodzimierz; Bartoszek, Adam; Balcerek, Józef; Marciniak, Piotr]. Colloquia Communia, 1(18), 149-168, 1985.

Rola refleksji w epistemicznej i ontycznej strukturze osoby ludzkiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-29, 1984. Chudy, Wojciech.

Persona et sui iuris. Refleksje nad podstawami filozofii osoby Karola Wojtyły. Zięba, Maciej St. (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 32(2), 105-123, 1984. Crosby, John F.

Wierność małżeńska w ujęciu Jana Pawła II. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 125-148, 1984. Czuba, Krystyna.

Człowiek "serca": perspektywa optymistyczna czy pesymistyczna? Refleksje na marginesie Jana Pawła II teologii ciała. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 141-155, 1983. Zmorzanka, Anna.

Encyklika spotkania. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 149-157, 1982. Płużański, Tadeusz.

Koncepcja pracy Jana Pawła II. [Sprawozdanie z sympozjum Warszawa 30.11.1981]. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 161-167, 1982. Stachowski, Zbigniew.

Pozycja filozoficzna kard. Karola Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 75-87, 1981. Gałkowski, Jerzy W.

Człowiek jako istota realizująca się w czynie. (Antropologia Karola Wojtyły a Henri Eya analiza świadomości). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 135-174, 1981. Półtawski, Andrzej.

Personalizacja Kościoła w ujęciu kardynała Karola Wojtyły. Znak, nr 317, 1412-1418, 1980. Bartnik, Czesław.

Wzbogacenie metaetyki tomistycznej w rozprawach kard. K Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 17-45, 1980. Bednarski, Feliks W.

Jan Paweł II o teologii ciała. "Teologia ciała" w wymiarze współczesności. Znak, nr 317, 1393-1411, 1980. Chudy, Wojciech.

Sumienie a transcendencja. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 143-148, 1980. Gałkowski, Jerzy W.

"Prawda o dobru" w koncepcji moralności kard. K. Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 47-71, 1980. Kaczyński, Edward.

Funkcja refleksji w analizie czynu moralnego (na marginesie pracy K. kard. Wojtyły "Osoba i czyn"). Roczniki Filozoficzne, 28(2), 114-118, 1980. Krąpiec, Mieczysław A.

Na prawach "głośnego myślenia". Roczniki Filozoficzne, 28(2), 138-143, 1980. Rodziński, Adam.

Sumienie jako wyznacznik osobowego rozwoju człowieka. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 106-114, 1980. Rosik, Seweryn.

Jan Paweł II a pluralizm w teologii. Uwagi o jego "Logice wiary". Zychowicz, J. (tłum.). Znak, nr 317, 1419-1424, 1980. Schilson, Arno.

Doświadczenie człowieka i świadczenie człowiekowi. (Kardynał Karol Wojtyła: filozof-moralista). Znak, nr 309, 263-274, 1980. Styczeń, Tadeusz.

Doświadczenie człowieka i moralności w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły. Znak, nr 309, 275-289, 1980. Szostek, Andrzej.

Bytowo-osobowy wymiar sumienia. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 125-138, 1980. Wawrzyniak, Andrzej.

Autonomia sumienia a nakazy religijne. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 119-124, 1980. Zdybicka, Zofia J.

Praca w ujęciu kardynała K. Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 87-95, 1979. Gałkowski, Jerzy W.

Dźwignąć świat. Studia Filozoficzne, nr 1, 195-206, 1979. Kuczyński, Janusz.
Umiłowanie dziedzictwa i tworzenie przyszłości. Studia Filozoficzne, nr 2, 175-189, 1979.

Kardynał Karol Wojtyła - teolog moralista. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 5-14, 1979. Smoleński, Stanisław.

Kardynał Karol Wojtyła - filozof moralista. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 15-32, 1979. Styczeń, Tadeusz.

O metodzie antropologii filozoficznej. Na marginesie "Osoby i czynu" K. Wojtyły oraz "Książeczki o człowieku" Ingardena. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 105-114, 1973. Styczeń, Tadeusz.

Teoria osoby w klamrach metodologii. [Sprawozdanie z dyskusji na KUL nt. Wojtyła, Karol. Osoba i czyn]. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 223-228, 1972. Piluś, Henryk.

Zwodnicze rozwiązanie źle postawionego problemu [Rec. Wojtyła, Karol. Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera]. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-203, 1961. Keller, Józef.