INDEKS TEMATYCZNY

abdukcja / retrodukcja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O nieindukcyjnych koncepcjach odkrycia naukowego. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-23, 1986. Pietruska-Madej, Elżbieta.