INDEKS TEMATYCZNY

abstrakcja / abstrakt


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kryteria istnienia abstraktów. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 167-187, 1991. Czarnocka, Małgorzata.

Abstrakty a czasoprzestrzeń. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-10, 1989. Augustynek, Zdzisław.

Abstrakcja a metafizyka esencjalna. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 5-38, 1986. Synowiecki, Adam.

Racjonalizm platoński a Cantorowski pewnik abstrakcji. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 103-113, 1983. Marciszewski, Witold.

Kategorie ontologii a marksowska zasada abstrakcji i konkretyzacji. Studia Filozoficzne, nr 12, 13-28, 1975. Synowiecki, Adam.

Realizm i abstrakcja w poglądach Herberta Reada. Studia Filozoficzne, nr 1, 93-108, 1973. Aniserowicz, Irena.

Definicja czasu przez abstrakcję. Studia Filozoficzne, nr 1, 77-83, 1969. Augustynek, Zdzisław.

Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1969. Mazierski, Stanisław.

Metoda filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 27-57, 1969. Mazierski, Stanisław.

O abstrakcji i konkretyzacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-209, 1960. Wiegner, Adam.

Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin, TN KUL, 1949; wyd. 3 Kraków, Znak, 1999. Swieżawski, Stefan.

Problem powszechników w świetle materializmu dialektycznego. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 52-59, 1947. Schaff, Adam.