INDEKS TEMATYCZNY

aforyzmy o mądrości życia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków, Znak, 1963; wyd. popr. i uzup. Toruń, Wyd. UMK, 2002. Elzenberg, Henryk.

Aforyzmy. Studia Filozoficzne, nr 8, 5-7, 1979. Czeżowski, Tadeusz.

Aforysta na tropach nieskończoności. [Rec. Kuncewicz, Jerzy. Nieskończoność a rzeczywistość]. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 161-164, 1975. Krakowiak, Józef.

Próba aforyzmów o wolności. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 21-27, 1975. Potocki, Jan.